Přístupnost

Barvy a písma v uživatelském rozhraní SOLIDWORKS zajišťují větší přístupnost SOLIDWORKS pro lidi trpící barvoslepostí.

Ikony aktivního správce PropertyManager používají modrou barvu, která označuje, co je třeba na obrazovce, ploše, hraně a podobně vybrat. Modrá barva ikon je výrazně kontrastní, takže i barvoslepí uživatelé SOLIDWORKS snadno jednotlivé ikony odliší.

Písmo používané v uživatelském rozhraní SOLIDWORKS je zvoleno pro maximální čitelnost. Zapnutím softwarové technologie ClearType® vyvinuté společností Microsoft® se zlepší čitelnost textu na obrazovce.

Zapnutí režimu ClearType

Chcete-li zapnout režim ClearType:

  1. V nabídce Start systému Windows klepněte na Ovládací panely.
  2. Klikněte na položku Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení).
  3. Klikněte na položku Zobrazení a potom klikněte v levo na Upravit text ClearType.
  4. Vyberte možnost Zapnout režim ClearType, klepněte na možnost Další a dokončete průvodce.
Text na vaší obrazovce bude používat nové čitelnější písmo SOLIDWORKS.