Stavový řádek

Stavový řádek ve spodní části okna SOLIDWORKS poskytuje informace tykající se úlohy, kterou právě provádíte.

Postup pro zobrazení nebo skrytí stavového řádku:

Klikněte na Zobrazit > Uživatelské rozhraní > Stavový řádek.

Informace poskytované na stavovém řádku:

 • Stručný popis, umístíte-li ukazatel nad nástroj nebo klepnete na položku nabídky.
 • Ikona obnovení , pokud provedete ve skice nebo dílu změny, které vyžadují obnovení dílu.
  Ikona obnovení se zobrazuje u názvu dílu a prvku, který vyžaduje obnovení. Ikona obnovení je také umístěna na panelu nástrojů pruhu nabídky.

  Symbol obnovení se zobrazuje, když upravíte skicu. Když skicu ukončíte, daný díl se automaticky obnoví.

 • Stav skici a souřadnice ukazatele, pracujete-li na skice.
 • Běžně používané funkce měření pro vybrané entity, jako je délka hrany.
 • Zpráva, která oznamuje, že provádíte úpravy dílu v sestavě.
 • Ikona pro přístup k dialogu Znovu načíst, když používáte možnosti spolupráce.
 • Symbol Systém jednotek, který zobrazuje systém jednotek nastavený pro aktivní dokument ve stavovém řádku a umožňuje systém jednotek změnit nebo upravit.
 • Ikona pro zobrazení nebo skrytí pole Značky, používaného k přidání klíčových slov pro prvky a díly, což usnadňuje vyhledávání.