Konvence stavu skici

Skici mohou být v některém z pěti následujících stavů. Stav skici se zobrazí ve stavovém řádku v dolní části okna aplikace SOLIDWORKS.

Jednotlivé entity skici (oproti celým skicám) také mají stavy skic.
Plně určená Všechny čáry a křivky ve skice a jejich polohy, jsou popsány kótami nebo vztahy, případně obojím.
Přeurčená Některé kóty nebo vztahy, nebo obojí, jsou buď v rozporu nebo nadbytečné. Chcete-li zobrazit a odebrat konfliktní vztahy, prostudujte si PropertyManager Zobrazit/odstranit vztahy.
Podurčená Některé z kót nebo vztahů ve skice nejsou definovány a lze je změnit. Můžete přetahovat koncové body, čáry nebo křivky, dokud nezmění tvar entita skici.
Nebylo nalezeno žádné řešení. Skica není vyřešena. Jsou zobrazeny geometrie, vztahy a kóty, které brání řešení.
Bylo nalezeno neplatné řešení Skica je vyřešena, ale výsledkem je neplatná geometrie, jako např. nulová délka čáry, nulový poloměr oblouku, nebo samoprotínající se splajn.

Se softwarem SOLIDWORKS není nutné skici plně okótovat nebo definovat, než je použijete k vytvoření prvků. Než však uznáte díl za hotový, měli byste plně definovat skici.

Chcete-li k vytvoření prvků vždy použít plně určené skici, klepněte na položku nabídky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Skica a vyberte možnost Použít plně určené skici.