Panel nástrojů a nabídky Kóty/vztahy

Panel nástrojů Kóty/vztahy a nabídky Nástroje, Kóty a Nástroje, Vztahy zajišťují nástroje ke kótování a pro přidávání a odstraňování geometrických vztahů.

Všechna tlačítka panelů nástrojů nemají odpovídající položky menu, a naopak všechny položky menu nemají na panelech nástrojů odpovídající tlačítka.