Vytváření vodorovných kót

Můžete zadat vodorovnou kótu mezi dvěma entitami. Vodorovný směr je určen orientací aktuální skici.

Postup pro zadání vodorovné kóty:

  1. V otevřené skice klepněte na možnost Vodorovná kóta Tool_Horizontal_Dimensions_Relations.gif (panelu nástrojů Kóty/vztahy) nebo na položku nabídky Nástroje > Kóty > Vodorovné.
    Ukazatel se změní na pointer_Dim_Horizontal.gif.
  2. Vyberte dvě entity ke kótování.
    dimension_horizontal.gif
    Předchozí výběry můžete vrátit stiskem klávesy Esc. Například při kótování více entit pomocí nástroje Vodorovná kóta Tool_Horizontal_Dimensions_Relations.gif můžete stiskem klávesy Esc zrušit poslední výběr. To je užitečné v případě, kdy nechtěně vyberete entitu, kterou jste nechtěli kótovat.
  3. Nastavte hodnotu v poli Změnit a klepněte na tlačítko button_Save_Modify.gif.
  4. Klepněte na místo, kam chcete umístit kótu.