Upravit panely nástrojů

Upraví, zobrazí nebo skryje panely nástrojů.

Panely nástrojů můžete umístit na vhodné místo a nastavit jejich viditelnost na základě typu dokumentu (díl, sestava nebo výkres). Můžete také upravit nastavení, které panely nástrojů jsou viditelné v případě, že nejsou otevřené žádné dokumenty.

Chcete-li obnovit veškerá nastavení možností panelu nástrojů do výchozího stavu, klepněte na Obnovit výchozí.

Chcete-li určit, které panely nástrojů se zobrazí pro dokumenty dílu, sestavy nebo výkresu:

 1. Otevřete dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
 2. Klikněte na Nástroje > Upravit, nebo klikněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
 3. Na záložce Panely nástrojů zaškrtněte panely nástrojů, které chcete zobrazit, a zrušte zaškrtnutí u panelů nástrojů, které chcete skrýt. Výběry platí pro typ dokumentu SOLIDWORKS, který je aktivní.
  Na záložce Panely zástupců nebo Příkazy můžete vyhledat příkaz. abyste identifikovali panel nástrojů, který příkaz obsahuje.
 4. Chcete-li povolit správce CommandManager, vyberte možnost Enable CommandManager.
  Chcete-li použít velká tlačítka s textem pro nástroje CommandManager, vyberte možnost Použít velká tlačítka s textem.
 5. Klepněte na OK.

Nastavení, které panely nástrojů se zobrazí, když není otevřený žádný dokument

Návod na určení panelů nástrojů, které se objeví, i když není otevřený žádný dokument:

 1. Zavřete všechny dokumenty.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na okraj okna, klikněte na Panely nástrojů a přidejte nebo odstraňte zaškrtnutí pro určitý panel nástrojů.
  Nabídka Nástroje > Vlastní není dostupná, pokud jsou zavřeny všechny dokumenty.

Zobrazení kontextového panelu nástrojů

Kromě nastavení možností pro výchozí viditelnost kontextového panelu nástrojů je možné určit viditelnost kontextových panelů nástrojů pro příslušné standardní vazby a konfigurace.

Chcete-li zobrazit kontextový panel nástrojů:

 1. Otevřete dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
 2. Klepněte na Nástroje > Upravit nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
 3. Na kartě Panely nástrojů, pod položkou Kontextový panel nástrojů vyberte možnosti:
  Volba Popis
  Zobrazit při výběru Kontextové panely nástrojů se objeví, když vyberete prvek v grafické ploše nebo strom návrhu FeatureManager.
  Zobrazit rychlé konfigurace Poskytuje přístup ke kontextovému panelu nástrojů pro konfigurace pro vybrané součásti a podsestavy.
  Zobrazit rychlé vazby Poskytuje kontextový panel nástrojů pro rychlou specifikaci příslušných standardních vazeb pro váš výběr součástí.
  Zobrazit obrácené zarovnání a uzamčení rotace po rychlých vazbách Zobrazí možnosti Obrátit zarovnání a Uzamčení rotace po vytvoření vazby z kontextového panelu nástrojů Rychlé vazby.
  Zobrazit v místní nabídce Klepnutím pravým tlačítkem na vybraný prvek zobrazíte kontextovou nabídku s panelem nástrojů.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení možností popisů a velikosti ikon

Pomocí dialogového okna Vlastní nastavení můžete povolit zobrazení popisů nástrojů, zobrazovat podrobné popisy nástrojů a nastavovat možnosti velikosti zobrazení.

Postup nastavení možností popisů nástrojů nebo velikosti:

 1. Otevřete dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
 2. Klepněte na Nástroje, > Upravit, nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
 3. Na záložce Panely nástrojů vyberte následující možnosti:
  1. V části Popisy vyberte položku Zobrazit popisy a vyberte možnost:
   Použít velké popisy s obrázky Zobrazí stručný popis k popisu. Některé popisy mohou obsahovat obrázek nebo krátkou animaci.
   Velké popisy bez obrázků Zobrazí stručný popis k popisu.
   Malé popisy Zobrazuje název nástroje.
  2. V části Velikost ikony vyberte velikost.
   Větší velikosti můžete vybrat při používání softwaru SOLIDWORKS v počítačích s displeji s vysokým rozlišením, nebo pro usnadnění výběru nástroje při použití dotykového rozhraní.

   U displejů s malým rozlišením software automaticky přidá posuvníky a změní velikost dialogových oken.

  Pro usnadnění výběru na dotykových zařízeních, jako jsou tablety, můžete povolit Režim dotykového ovládání v části Zobrazit. Rovněž můžete nastavit větší velikost ikon pomocí vybrání možnosti Velikost tlačítka v plovoucí nabídce Možnosti (standardní panel nástrojů).
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Zmrazení aktuálního rozvržení dokovaných panelů nástrojů

Tato možnost v okně Upravit umožňuje zmrazit aktuální stav (dokováno/uvolněno) panelu nástrojů a CommandManageru, abyste jej nemohli omylem přesunout.

Aktuální rozvržení dokovaných panelů nástrojů zmrazíte takto:

 1. Klikněte na nabídku Nástroje > Upravit nebo klikněte pravým tlačítkem na okraj okna a vyberte možnost Upravit.
 2. Na záložce Panely nástrojů vyberte možnost Zamknout CommandManager a panely nástrojů.
  Jestliže jsou CommandManager a panely nástrojů v okamžiku aktivace této funkce dokovány, nelze je uvolnit.

  Jestliže jsou uvolněné, nelze je naopak dokovat.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení Nástrojů pro rychlý přístup

Nástroje pro rychlý přístup je možné zobrazit v pruhu nabídek nebo ve správci CommandManager.

Postup zobrazení Nástrojů pro rychlý přístup:

 1. Otevřete dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
 2. Klepněte na Nástroje, > Upravit, nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
 3. Na kartě Panely nástrojů v části Nástroje pro rychlý přístup vyberte možnosti:
  Možnost Popis
  Zobrazit v pruhu nabídek Zobrazí Nástroje pro rychlý přístup v pruhu nabídek.
  Zobrazit v CommandManageru Zobrazí Nástroje pro rychlý přístup po levé straně správce CommandManager.