Panel nástrojů průhledného zobrazení

Průhledný panel nástrojů v každém pohledu obsahuje všechny běžné nástroje, které jsou potřeba k manipulaci s pohledem.

Nadefinované vlastní a kamerové pohledy se zobrazí na plovoucím tlačítku Zobrazit orientaci .

Tento panel nástrojů nahrazuje místní nabídku náležející k referenční triádě.
Pokud chcete přizpůsobit panel nástrojů Průhledné zobrazení, klikněte na Nástroje > Přizpůsobit a vyberte záložku Panely nástrojů:
  • Zvolte nebo zrušte výběr Zobrazení (Průhledné) pro zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů.
  • Chcete-li přidat tlačítka panelů nástrojů, vyberte záložku Příkazy. Přetáhněte tlačítko z kategorie do panelu nástrojů. Doporučujeme vám vyhledávat tlačítka v kategoriích Plovoucí panely nástrojů a Zobrazit.
  • Chcete-li změnit pořadí tlačítek, přetáhněte je do nového umístění na panelu nástrojů.
  • Odstraňte tlačítko přetažením mimo panel nástrojů.
Panel nástrojů Průhledné zobrazení můžete také zobrazit nebo skrýt tak, že vyberete nebo zrušíte výběr možnosti Zobrazení > Panely nástrojů > Zobrazení (Průhledné).