Panely zástupců

Upravitelné panely zástupců umožňují vytvářet vlastní sadu „nekontextových“ příkazů pro každý z následujících režimů:

Díl
Sestava
Výkres
Skica

Tyto panely lze zobrazit stisknutím uživatelem definovatelné klávesnicové zkratky. Výchozí zkratka je klávesa „S“.

Pro přístup k nástrojům v panelech zkratek lze použít klávesnici.
Klávesy šipek Navigace v nástrojích na panelu zkratek.
Alt + šipka dolů Otevře nabídku vybraného nástroje, pokud je dostupná.
Enter Spustí vybraný nástroj.
Esc Zavře panel zkratek nebo nabídku nástroje.

Přizpůsobení panelu zástupců

Můžete přizpůsobit místní panely nástrojů Díl, Sestava, Výkres a Skica.

Přizpůsobení panelu zástupců:

 1. V otevřeném dokumentu SOLIDWORKS proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klikněte na Nástroje > Upravit.
  • Stiskněte klávesu S v grafické ploše bez jakýchkoli výběrů, klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazenou místní nabídku a klepněte na Upravit.
 2. V dialogovém okně Upravit klepněte na záložku Panely zástupců.
 3. Vyberte panel zkratek, který chcete upravit.
  Zobrazí se panel zástupců.
 4. V dialogovém okně Upravit v nabídce Panel nástrojů vyberte skupinu příkazů nebo vyhledejte příkaz. Přetáhněte příkazy na panel místních nabídek. Při otevřeném dialogovém okně Upravit je také možné:
  • Odebrat nástroj jeho přetažením mimo panel zástupců.
  • Změnit velikost panelu zástupců umístěním ukazatele na jeho hranu a tažením.
  • Změnit klávesovou zkratku klepnutím na záložku Klávesnice, setříděním podle Příkazu, posunutím na Panel zástupců a změnou hodnoty položky Zkratka(y).
 5. Klepněte na tlačítko OK.