Panely nástrojů SOLIDWORKS

Postup zobrazení panelů nástrojů SOLIDWORKS:

  • Klikněte na okraj okna pravým tlačítkem myši, klikněte na panel nástrojů a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí názvu panelu.
  • Klepněte na Nástroje > Upravit. Na záložce Panel nástrojů vyberte panel nástrojů, který chcete zobrazit.
Panely nástrojů pro doplňkové produkty jsou k dispozici, pouze pokud jste je nainstalovali a přidali do softwaru SOLIDWORKS.

Zobrazit lze následující panely nástrojů SOLIDWORKS: