Panel nástrojů stavů zobrazení

Panel nástrojů Stavy zobrazení obsahuje seznam aktivních stavů zobrazení modelu.

Panel nástrojů zobrazíte takto:

Klikněte pravým tlačítkem na okraj okna, klikněte na Panely nástrojů a vyberte Stavy zobrazení.

Chcete-li změnit režim stavu zobrazení:

Rozbalte seznam a vyberte odlišný stav zobrazení.