Podokno úloh

Podokno úloh poskytuje snadný přístup ke zdrojům SOLIDWORKS, knihovnám opětovně použitelných prvků návrhů, pohledů, které je možné přetáhnout do výkresu a dalších užitečných položek a informací.

Podokno úloh se objeví po spuštění softwaru SOLIDWORKS. Obsahuje následující záložky:

Zdroje SOLIDWORKS Seskupí příkazy pro SOLIDWORKS Tools, Online zdrojePředplacené služby, plus odkaz na dialogové okno Vítejte.
Knihovna návrhů SolidWorks Můžete přistupovat ke zdrojům Knihovna návrhů, ToolboxObsah SOLIDWORKS se širokou nabídkou standardních dílů, prvků knihovny a dalšího opakovaně použitelného obsahu.
Průzkumník souborů Je shodný s Průzkumníkem souborů v počítači a k tomu obsahuje složku Otevřít v SOLIDWORKS. Pokud je přidán doplňkový modul SOLIDWORKS PDM, změní se záložka na .
Paleta pohledů Obrázky standardních pohledů, pohledů popisu, řezů a plochých polí (plechové díly), které je možné přetáhnout do výkresu.
Vzhledy, prostředí a nálepky Knihovna vzhledů, prostředí a nálepek.
Uživatelské vlastnosti V přizpůsobeném rozhraní, které jste vytvořili s použitím nástroje Tvůrce záložky vlastností, zadejte vlastní vlastnosti v souborech SOLIDWORKS.
3DEXPERIENCE Marketplace Můžete využívat služby PartSupply, Make a Engineering. Doplňkový modul můžete zapnout nebo vypnout v možnosti Nástroje > Doplňkové moduly.

Pokud používáte 3DEXPERIENCE Platform, můžete ke službám Marketplace přejít v podokně úloh 3DEXPERIENCE. Doplňkový modul Marketplace není zahrnut.

Porovnat s Nástroj Porovnat s umožňuje porovnat dva dokumenty nebo dvě konfigurace stejného dokumentu.
Vyhledávání Výsledky vyhledávacích operací.

Dokumenty na záložce Průzkumník souborůKnihovna návrhů můžete přetáhnout do grafické plochy a z grafické plochy do stromu FeatureManager nebo do Knihovny návrhů.