Podokno Manažer

V levém panelu okna SOLIDWORKS můžete řídit návrhy dílů a sestav, listy výkresu, vlastnosti, konfigurace a aplikace jiných dodavatelů. CommandManager umožňuje přístup k nástrojům SOLIDWORKS.

Strom FeatureManager®Ve stromu okna FeatureManager se názvy prvků zobrazují v pořadí, ve kterém byly vytvořeny, pokud jejich uspořádání nezměníte. (Prvky můžeme považovat za součásti dílů.)

Ve stromu FeatureManager v sestavách jsou zobrazeny součásti (díly nebo podsestavy a jejich prvky), složka Vazby a prvky sestavy.

Strom FeatureManager ve výkresech obsahuje pro každý list výkresu jednu ikonu. Pod každým listem vidíme ikony formátu listu a jednotlivých pohledů. Pod každým pohledem jsou díly a sestavy, které do daného pohledu patří.

PropertyManagerVětšina nástrojů pro skici, prvky a výkresy v aplikaci SOLIDWORKS otevře PropertyManager v levém panelu. Tento PropertyManager obsahuje dostupné vlastnosti entity nebo prvku, takže zde můžete pohodlně zadávat vlastnosti, aniž by vám dialogové okno zakrývalo grafickou plochu.

ConfigurationManagerConfigurationManager slouží k vytváření, výběru a zobrazování více konfigurací dílů a sestav.

DimXpertManagerDimXpertManager obsahuje seznam prvků tolerance definovaných pomocí nástroje DimXpert pro díly. Zobrazuje také nástroje DimXpert používané pro kótování a tolerování v dílech. Tyto kóty a tolerance je možné importovat do výkresů.

DisplayManagerDisplayManager zobrazuje seznamy a poskytuje přístup ke vzhledům, nálepkám, prostředím, světlům a kamerám, které se používají v aktuálním modelu. Když je aktivován doplňkový modul PhotoView 360, poskytuje DisplayManager přístup k možnostem PhotoView.

Zobrazení Správce ManagerMezi stromem FeatureManager a PropertyManagerem, ConfigurationManagerem, DimXpertManagerem a DisplayManagerem můžete přepínat kliknutím na záložky v horní části levého panelu v okně SOLIDWORKS.

Můžete také tento panel rozdělit a zobrazit si více správců nebo více kopií stejné správce.Ve správci PropertyManager můžete rozbalit díl v grafickém okně se současným zobrazením plovoucího stromu FeatureManager.

Rozdělení podokna Manažer

Podokno Manažer na levé straně grafické plochy můžete rozdělit.

V rozděleném podokně Manažer můžete zobrazit jakoukoli kombinaci následujících možností:

Chcete-li rozdělit podokno Manažer, postupujte takto:

  1. Umístěte ukazatel do horní části podokna Manažer, až se změní na .
  2. Přetáhněte pruh dolů pod poslední položku v podokně.
    V každé instanci podokna Manažer se zobrazí sada záložek.
  3. Vyberte záložku pro každé podokno.

Chcete-li podokno Manažer spojit, postupujte takto:

Umístěte ukazatel do horní části rozděleného panelu, až dojde k jeho změně na . Přetáhněte pruh do své původní polohy.

Podokno Manažer můžete také rozdělit nebo spojit poklepání na dělicí pruh.