Strom FeatureManageru

Ve stromu FeatureManager, umístěném po levé straně okna SOLIDWORKS, se nachází obrysový pohled na aktivní díl, sestavu nebo výkres. Tak můžete snadno zobrazit způsob konstrukce modelu či sestavy nebo ve výkresu zkontrolovat různé listy a pohledy.