Informace o chybách

Prohlédněte si chyby a varování, které se objevily při obnově dílu a sestavy. I přestože se v modelu objeví varování, bude geometrie modelu vytvořena. Pokud se však objeví chyby, geometrie nebude vytvořena.

Příklady běžných chyb obnovy:

  • Nadbytečné kóty nebo vztahy. Kóty nebo vztahy k entitě, která již neexistuje
  • Prvky, které nelze obnovit, jako např. příliš velké zaoblení

Chyby nebo varování obnovy můžete zjistit pomocí ikon ve stromu FeatureManager, drobečkové navigaci nebo grafické ploše:

Ikona Popis
Označuje chybu modelu. Tato ikona se zobrazí na názvu dokumentu v horní části stromu FeatureManager, a na prvku, který tuto chybu obsahuje. Text dílu nebo prvku je napsán červeně.
Označuje chybu prvku. Tato ikona se zobrazí na názvu prvku ve stromu FeatureManager. Text prvku je napsán červeně.
Označuje varování pod určeným uzlem. Tato ikona se zobrazí na názvu dokumentu v horní části stromu FeatureManager a na prvku rodiče ve stromu FeatureManager, jehož prvek potomka danou chybu vystavil. Text prvku je napsán zeleně.
Označuje varovné hlášení prvku nebo skici. Tato ikona se zobrazí ve stromu FeatureManager na určitém prvku, který vystavil dané varování. Text prvku nebo skici je napsán zeleně.
Pokud dokument nebo prvek obsahuje chybu i varování, zobrazí se ikona .
Pokud chcete zobrazit kontextovou nabídku Informace o chybách, vyberte chybu nebo upozornění ve stromu FeatureManager, drobečkové navigaci nebo grafické ploše. Tato nabídka obsahuje popis problému a nabízí doporučení pro nápravu. Zobrazují se odkazy na funkce Upravit prvek nebo Upravit skicu . V závislosti na situaci se mohou rovněž zobrazovat odkazy na možnosti Náhled a Nápověda .

Pro zobrazení všech chyb a upozornění klikněte levým tlačítkem na nejvyšší uzel ve stromu FeatureManager. Kliknutím na položku v seznamu vyberete položku ve stromu FeatureManager.

Kontextové nabídky Informace o chybách ve správci FeatureManager, drobečkové navigaci a grafické ploše jsou dostupné pouze pro modely dílu a sestavy. Pro všechny ostatní typy dokumentů se zobrazuje pouze dialog Informace o chybách.

Postup přezkoumání chyb nebo varování pomocí dialogu Informace o chybách:

Klikněte pravým tlačítkem na název skici, prvku, dílu nebo sestavy a vyberte Informace o chybách.

Toto dialogové okno obsahuje sloupce zobrazující:

Typ Chyba nebo Varování .
Prvek Název prvku a jeho ikona ve stromu FeatureManager.
Náhled Je-li ve sloupci zobrazena ikona Náhled, klepněte na ikonu a odpovídající prvek bude zvýrazněn v grafické ploše.
Nápověda Je-li ve sloupci zobrazena ikona Nápověda, klikněte na ikonu pro přístup k tématu nápovědy s dodatečnými informacemi o chybě v prvku.
Popis Vysvětlení chyby nebo upozornění.

Klepnutím na záhlaví sloupců změníte pořadí zpráv.

Dialogové okno obsahuje následující zaškrtávací políčka:

Zobrazit chyby Zobrazí chybové zprávy.
Zobrazit varování Zobrazí varovné zprávy.
Zobrazit informace o chybách při obnově Automaticky zobrazí chyby při každé obnově modelu. Tato možnost ovlivní jen aktuální relaci SOLIDWORKS.