ConfigurationManager

ConfigurationManager slouží k vytvoření, výběru a zobrazení více konfigurací dílů a sestav v dokumentu.

ConfigurationManager si můžete rozdělit a nechat si zobrazit buď dvě instance správce ConfigurationManager nebo sloučit tento ConfigurationManager se stromem FeatureManager, se správcem PropertyManager nebo aplikacemi jiných dodavatelů, které používají tento panel.

ConfigurationManager obsahuje část pro ovládání stavů zobrazení.

Aktivace správce ConfigurationManager:

 • Klepněte na záložku ConfigurationManager v horní části Podokna manažera.

Každá konfigurace je zde uvedena samostatně.

Ikony ve správci ConfigurationManager označují, jak byla konfigurace vytvořena:

Ručně.
Pomocí konfigurační tabulky.
Ručně a má rozložený stav, nebo odvozenou konfiguraci.
Pomocí konfigurační tabulky a má rozložený stav, nebo odvozenou konfiguraci.

Stav dat každé konfigurace ukazují další ikony. Například:

Soubor dat pro konfiguraci je plný a aktuální.
Úplná sada dat pro konfiguraci bude vygenerována při příštím uložení dokumentu.

Ostatní ikony, které se někdy zobrazí ve správci ConfigurationManager, jsou:

Konfigurační tabulka Zobrazí se, když model obsahuje konfigurační tabulku. Klepnutím pravým tlačítkem můžete konfigurační tabulku upravit, uložit nebo odstranit.
PropertyManager Zobrazí se, když definujete uživatelský PropertyManager v okně Configuration Publisher. Tyto správce PropertyManager vám umožňují vybrat konfiguraci dílu při jeho vkládání do sestavy. Klepnutím pravým tlačítkem můžete správce PropertyManager upravit.

Zobrazení náhledů konfigurací

Ve správci PropertyManager můžete zobrazit náhledy konfigurací dílu nebo sestavy. Výhodou je to, že nemusíte konfiguraci otevírat – u složitých dílů a sestav tak ušetříte čas.

Zobrazení náhledu konfigurace ve správci PropertyManager:

 1. Na kartě ConfigurationManager klikněte pravým tlačítkem na konfiguraci pro náhled a vyberte Zobrazit náhled.
  Ve správci PropertyManager se zobrazí náhled konfigurace.
  Pokud se náhled nezobrazí, otevřete postupně všechny konfigurace a v každé z nich uložte daný dokument. Když si příště zvolíte Zobrazit náhled, tento se již zobrazí.
 2. Chcete-li náhled skrýt, klikněte do grafické plochy.

Přizpůsobení pořadí řazení konfigurace

Můžete určit pořadí, ve kterém jsou vypsány konfigurace.

Postup přizpůsobení pořadí řazení konfigurací:

 1. Ve správci ConfigurationManager klikněte pravým tlačítkem na konfiguraci nejvyšší úrovně a klikněte na položku Pořadí ve stromu.Na záložce ConfigurationManager:
 2. Zvolte možnost:
  Volba Popis
  Číselná Seřadí vzestupně podle abecedy nebo číselné hodnoty.
  Literál Seřadí podle abecedního pořadí.
  Ruční (přetažení) Přetáhněte konfigurace ve stromu konfigurací. Jakmile uvolníte ukazatel, dojde ke vložení přetahované konfigurace bezprostředně pod zvýrazněnou položku.
  Založené na historii Seřadí podle data vytvoření konfigurace, poslední vytvořená konfigurace je na spodní straně seznamu.