Pruh nabídky

Pruh nabídek obsahuje nabídky SOLIDWORKS, sadu Nástroje pro rychlý přístup, Vyhledávání v SOLIDWORKS a možnosti nápovědy.

Prvek Komentář
Nástroje pro rychlý přístup

Kliknutím na šipku dolů vedle nástroje můžete zobrazit plovoucí nabídku s dalšími funkcemi. Tak lze přistupovat k většině příkazů nabídky Soubor. Například plovoucí nabídka Uložit obsahuje Uložit, Uložit jako a Uložit vše.

Tento panel nástrojů lze upravit stejným způsobem, jakým upravujete jiné panely nástrojů.

Nabídky SOLIDWORKS

Nabídky se objeví při pohybu myši nad logem SOLIDWORKS nebo kliknutím na ně. Nabídky lze přichytit, aby byly stále viditelné. Když jsou nabídky přichyceny, panel nástrojů se posune doprava.

Vyhledávání v SOLIDWORKS

Nápověda