Nabídky

Chcete-li zobrazit nabídky, umístěte ukazatel myši na logo SOLIDWORKS v levém horním rohu. Klepnutím na nabídky připnete.

Typy nabídek a položky nabídky, které jsou k dispozici, záleží na typu aktivního dokumentu a prostředí. Spousta příkazů je také k dispozici v:

  • CommandManager
  • Panely nástrojů
  • Místní nabídky
  • Podokno úloh

Nabídky je možné upravit a skrýt nebo zobrazit položky. V režimu Celá obrazovka můžete skrýt všechny nabídky.

Je-li funkce Interaktivní Co je nového zapnutá a některá z položek nabídky je v aktuální verzi nová, zobrazí se vedle této položky ikona . Pokud se chcete dozvědět informace o této nové funkci, klepněte na .

Některé příkazy jsou k dispozici pouze na místní nabídce, například:
  • Poslední příkazy
  • Vytvořit podsvary
  • Vložit do nového dílu

Microsoft editory IME (Global Input Method)

Nabídky SOLIDWORKS mohou obsahovat příkazy Otevřít IME nebo Zavřít IME. Jedná se o příkazy Microsoftu, které umožňují zadání komplexních znaků a značek, například japonských znaků, pomocí standardní klávesnice.

Dodatečné informace o IME:
  1. Přejít na https://support.microsoft.com.
  2. Hledejte pomocí následujících klíčových slov: IME.