Poslední příkazy

V historii příkazů se objeví deset naposledy použitých samostatných příkazů. Naposledy použitý příkaz je v seznamu uveden úplně nahoře. Příkazy se v seznamu neopakují.

Pro rýsování a pro každý typ dokumentu je udržován samostatný seznam.

Chcete-li zobrazit nebo zopakovat naposledy použitý příkaz:

  1. Klepněte pravým tlačítkem do grafické plochy a vyberte Nedávné příkazy.
  2. Vyberte příkaz ze seznamu.
Můžete také zopakovat poslední příkaz.