Gesta myši

Můžete použít gesta myši jako zástupce pro vykonání příkazu nebo makra, podobně jako klávesovou zkratku.

Použití gesta myši

Gesta myši se používají tažením pravým tlačítkem na grafické ploše a spouštějí předem přiřazený nástroj nebo makro z výkresu, dílu, sestavy nebo skici.

Můžete povolit nebo zakázat gesta myší a nastavit počet gest myší na hodnotu 2, 3, 4, 8 nebo 12, která se zobrazí v průvodci gesty myší. Jestliže tento počet nastavíte na 2, můžete je orientovat svisle nebo vodorovně. Ve výchozím nastavení jsou gesta myši povolená a v průvodci gesty myši se zobrazují čtyři gesta.

Chcete-li povolit nebo zakázat gesta myši, při otevřeném dokumentu klepněte na položky Nástroje > Vlastní. Na záložce Gesta myši vyberte nebo zrušte výběr položky Povolit gesta myši.

Chcete-li nastavit počet gest myší v průvodci gesty myší, s otevřeným dokumentem klikněte na Nástroje > Vlastní. Na záložce Gesta myši vyberte počet gest myší.

Přiřazení gest myši můžete též upravovat přetažením v grafickém rozhraní. Přetáhněte nástroje ze seznamu příkazů do kteréhokoli z průvodců gesty myši.

Projeví se následující chování:
 • Když přetáhnete některý nástroj na prázdnou pozici, bude přidán do průvodce gesty myši.
 • Jestliže nástroj přetáhnete na již obsazenou pozici, nahradíte jím dosavadní nástroj.
 • Když přetáhnete nástroj z jedné pozice na jinou se stisknutou klávesou Ctrl, zkopírujete jej na tuto druhou pozici.

Nástroje lze kopírovat v rámci téhož průvodce gesty myši i mezi průvodci.

Průvodce dílem se čtyřmi gesty Průvodce výkresy s dvanácti gesty

Návod na používání gest myši:

 1. V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem a přetáhněte ve směru gesta, které odpovídá nástroji nebo makru.

  Objeví se průvodce gesty myši, který zvýrazní ikonu pro nástroj nebo makro mapované na směr gesta. Například v otevřeném dílu přetáhněte pravým tlačítkem myš ve směru dolů doprava a táhněte k zvýrazněnému nástroji.  Pokud chcete použít gesta myši u sestav, klepněte pravým tlačítkem myši a přetáhněte na grafickou plochu směrem od součástí, abyste zabránili jejich otočení, nebo stiskněte Alt + a klepněte pravým tlačítkem a přetáhněte.
 2. Táhněte dále pravým tlačítkem přes ikonu nástroje a uvolněte tlačítko poté, když projdete oblastí nástrojů průvodce gesta myši.

  Nástroj nebo makro se spustí.

  Gesto myši zrušíte uvolněním myši v rámci průvodce gesta myši.

Ukládání a obnovování gest myši

Průvodce kopírováním nastavení umožňuje uložit a obnovit gesta myši nezávisle na možnostech systému.

Postup uložení gest myši:

 1. Klepněte na možnost Nástroje > Uložit/obnovit nastavení.
 2. Průvodci kopírováním nastavení SOLIDWORKS, vyberte možnost Uložit nastavení a klepněte na Další.
 3. Na obrazovce Uložit nastavení do souboru vyberte umístění a název souboru nastavení.
 4. Klepněte na Gesta myši a poté klepněte na Dokončit.

Postup obnovení gest myši:

 1. Klepněte na možnost Nástroje > Uložit/obnovit nastavení.
 2. Průvodci kopírováním nastavení SOLIDWORKS, vyberte možnost Obnovit nastavení a klepněte na Další.
 3. Na obrazovce Obnovit nastavení ze souboru vyberte soubor nastavení k obnovení.
 4. Klepněte na Gesta myši a poté klepněte na Další.
 5. Klepněte na Dokončit.