Zopakovat poslední příkaz

Chcete-li zopakovat poslední příkaz:

Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Stiskněte klávesu Enter.
  • Klepněte na Úpravy > Opakovat poslední příkaz.
Můžete si také zobrazit nedávné příkazy.