Panely nástrojů

Panely nástrojů jsou k dispozici pro většinu nástrojů SOLIDWORKS a také pro doplňkové produkty.

Pojmenované panely nástrojů vám pomáhají při provádění specifických úloh jako například plošné modelování, nebo vytváření křivek.

Protože CommandManager obsahuje nejčastěji používané nástroje pro aktuálně vybraný dokument, budou panely nástrojů automaticky vypnuty.

Můžete zobrazit:

  • Panely nástrojů SOLIDWORKS
  • Panely nástrojů pro doplňkové moduly

Následující speciální panely nástrojů vám umožní pracovat efektivněji:

  • Nástroje průhledného zobrazení
  • Kontextové panely nástrojů
  • Panely zástupců

Můžete upravit:

  • Viditelnost a polohu panelu nástrojů pro díly, sestavy a dokumenty výkresů.
  • Zobrazení kontextových panelů nástrojů.
  • Tlačítka nástrojů na panelech nástrojů.