Kontextové panely nástrojů

Když v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager vyberete položky, zobrazí se kontextové panely nástrojů poskytující přístup k často prováděným akcím v daném kontextu.

Nástroje v kontextovém panelu nástrojů jsou dílčí sadou položek, jež se předtím nacházely v místních nabídkách.

Při zobrazení kontextového panelu nástrojů lze klepnout pravým tlačítkem a zobrazit další položky nabídky, jež se vztahují k aktuálně vybrané položce.

Kontextové panely nástrojů jsou k dispozici pro díly, sestavy a skici. Ve výkresech můžete přistupovat ke kontextovým panelům nástrojů a nabídkám pro osy, skici, pohledy výkresu a popisům.

Klávesnici můžete použít k přístupu k nástrojům v nabídkách zkratek a kontextovým panelům nástrojů v grafické ploše.

Shift +F10 nebo klávesa nabídky Otevře nabídku zkrácených příkazů.
Klávesy šipek Navigace v nabídce a položkách panelu nástrojů.
Když se sama o sobě zobrazí kontextová nabídka v grafické ploše (bez nabídky zkrácených příkazů), kontextový panel nástrojů nepodporuje navigaci s použitím klávesnice.
Enter Spustí vybranou položku nabídky nebo nástroj.
Esc Zavře nabídku zkrácených příkazů, kontextovou nabídku nebo nabídku nástroje.

Zobrazení kontextového panelu nástrojů

Kromě nastavení možností pro výchozí viditelnost kontextového panelu nástrojů je možné určit viditelnost kontextových panelů nástrojů pro příslušné standardní vazby a konfigurace.

Chcete-li zobrazit kontextový panel nástrojů:

 1. Otevřete dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
 2. Klepněte na Nástroje > Upravit nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
 3. Na kartě Panely nástrojů, pod položkou Kontextový panel nástrojů vyberte možnosti:
  Volba Popis
  Zobrazit při výběru Kontextové panely nástrojů se objeví, když vyberete prvek v grafické ploše nebo strom návrhu FeatureManager.
  Zobrazit rychlé konfigurace Poskytuje přístup ke kontextovému panelu nástrojů pro konfigurace pro vybrané součásti a podsestavy.
  Zobrazit rychlé vazby Poskytuje kontextový panel nástrojů pro rychlou specifikaci příslušných standardních vazeb pro váš výběr součástí.
  Zobrazit obrácené zarovnání a uzamčení rotace po rychlých vazbách Zobrazí možnosti Obrátit zarovnání a Uzamčení rotace po vytvoření vazby z kontextového panelu nástrojů Rychlé vazby.
  Zobrazit v místní nabídce Klepnutím pravým tlačítkem na vybraný prvek zobrazíte kontextovou nabídku s panelem nástrojů.
 4. Klepněte na tlačítko OK.