CommandManager

CommandManager je kontextový panel nástrojů, který se dynamicky aktualizuje na základě panelu nástrojů, k němuž chcete přistupovat. Ve výchozím stavu obsahuje zapuštěné panely nástrojů podle typu dokumentu.

Když klepnete na záložku pod správcem CommandManager, zobrazí se příslušný panel nástrojů. Když například klepnete na záložku Skici, zobrazí se panel nástrojů Skica.

CommandManager můžete používat pro přístup k tlačítkům panelu nástrojů z ústředního místa a pro úsporu prostoru v grafické ploše.

Chcete-li změnit popis a velikost tlačítek, klepněte pravým tlačítkem myši v prostoru CommandManager a zvolte nebo zrušte výběr Použít velká tlačítka s textem. Tato možnost je také dostupná v nabídce Nástroje > Vlastní na kartě Panely nástrojů.

Mezi kartami správce CommandManager lze přepínat pomocí kombinace kláves Ctrl+Page UpCtrl+Page Down.

Otevření CommandManager

Ve výchozím nastavení je CommandManager po otevření dokumentu aktivní a rozbalený. Jestliže se nezobrazí, můžete jej aktivovat v okně Přizpůsobit.

Postup pro přístup ke správci CommandManager:

 1. Klepněte na Nástroje > Přizpůsobit.
 2. Na záložce Panely nástrojů zvolte Zapnout CommandManager.
 3. Klepněte na OK.
Další možností je klepnout pravým tlačítkem na okraj okna a vybrat možnost Povolit CommandManager.

Uvolnění správce CommandManager

Pro plovoucí CommandManager:

Uchopte CommandManager za jeho záložku a přetáhněte jej.
Tím se změní na samostatné plovoucí okno.

Jakmile je plovoucí, můžete přetáhnout CommandManager kamkoliv na nebo mimo okno SOLIDWORKS.

Ukotvení plovoucího správce CommandManager

Ukotvení plovoucího správce CommandManager:

Pro ukotvení plovoucího okna CommandManager proveďte jednu z následujících operací:
 • Když přetahujete CommandManager na okno SOLIDWORKS, posuňte kurzor nad kotvící ikonu:
  Ukotvěte nahoře
  Ukotvěte vlevo
  Ukotvěte vpravo
 • Poklepáním na plovoucí okno CommandManager se vrátíte na poslední pozici ukotvení.

Přidání vlastní záložky do správce CommandManager

Postup pro přidání vlastní záložky do správce CommandManager:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na záložku CommandManager a vyberte Vlastní.
 2. V CommandManageru klikněte pravým tlačítkem na příkaz Nová záložka, která se zobrazí napravo od záložek, a klikněte na Přejmenovat záložku.
 3. Zadejte název záložky.
 4. Klepněte na OK.

Přidávání tlačítek nástrojů CommandManager

Postup pro přidání tlačítek nástrojů CommandManager:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na záložku CommandManager a vyberte Přizpůsobení.
 2. V dialogu Vlastní na záložce Příkazy vyberte kategorii obsahující tlačítka nástrojů, která se mají přidat.
  Na jedné vlastní záložce správce CommandManager lze kombinovat tlačítka nástrojů různých kategorií.
 3. Přetáhněte tlačítka na záložku CommandManager.
 4. Klepněte na OK.

Úprava popisů u tlačítek nástrojů

Postup pro změnu popisků tlačítek nástrojů:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na záložku CommandManager a kliknutím na možnost Přizpůsobit otevřete dialog Přizpůsobit.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tlačítko nástroje ve správci CommandManager a vyberte jednu z následujících možností:
  Zobrazit text Zobrazí název nástroje.
  Text dole Zobrazí název nástroje pod tlačítkem. Zrušením možnosti zobrazíte název nástroje vedle tlačítka.
  Začít skupinu Spustí skupinu, kterou můžete využít k seskupení tlačítek.
  Odstranit Odstraní tlačítko.

Zobrazení a skrytí záložek CommandManager

Postup na skrytí nebo zobrazení záložek:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na záložku CommandManager a klikněte na možnost Karty.
 2. Vyberte kartu k zobrazení nebo výběr karty zrušte, aby se skryla.

Aktivace doplňkových modulů SOLIDWORKS

Na záložce Doplňkové moduly SOLIDWORKS můžete načíst další funkce, které jsou k dispozici, pokud máte verzi SOLIDWORKS Professional nebo SOLIDWORKS Premium.

Návod na aktivaci doplňkových modulů SOLIDWORKS:

 1. Klepněte na záložku Doplňkové moduly SOLIDWORKS ve správci CommandManager.
 2. Vyberte doplňkové moduly, který chcete načíst nebo uvolnit.
  Další funkce se objeví v uživatelském rozhraní produktu. Karta Doplňkové moduly SOLIDWORKS obsahuje pár příkazů pro doplňkové moduly ScanTo3D a Toolbox.
  V dialogovém okně Doplňkové moduly nastavte, které doplňkové moduly se mají při otevření SOLIDWORKS načíst.