Tlačítka plovoucího panelu nástrojů

Podobné příkazy jsou seskupeny do plovoucích tlačítek na panelech nástrojů a ve správci CommandManager. Například variace obdélníku jsou seskupeny v tlačítku s plovoucím ovládáním.

Plovoucí tlačítka mohou obsahovat pouze tlačítka nástrojů nebo tlačítka se jmenovkami.

Klepnutí na plovoucí tlačítko bez jeho rozbalení:

  • U některých příkazů, jako je Skica, bude proveden nejběžněji používaný příkaz. Tento příkaz je první v seznamu a jeho popis je uveden na tlačítku.
  • U příkazů, jako je Obdélník, kde je často potřeba provádět stejnou variantu obdélníku, se z naposledy použitého příkazu stane ikona tlačítka a půjde tak o výchozí používaný příkaz.

Další možnost je klepnout na a vybrat jinou variantu.