Přizpůsobení dialogového okna - Záložka gesta myši

Záložka Gesta myši v dialogovém okně Přizpůsobit obsahuje možnosti povolení a zakázání gest myši a zobrazení a vlastního nastavení přiřazení gest myši.

Postup otevření záložky:

Klepněte na nabídku Nástroje > Přizpůsobit a vyberte záložku Gesta myši.

Možnosti

Kategorie Filtruje seznam podle kategorie.
Hledat Filtruje seznam podle vyhledávacího řetězce.
Povolit gesta myši Zapíná a vypíná gesta myši.
Gesta Počet gest myši lze nastavit na 2, 3, 4, 8 nebo 12.

Pro 2 gesta můžete vybrat vodorovný nebo svislý směr.

Vytisknout průvodce gesty Vytiskne vizuální reprezentaci průvodce gesty.
Obnovit výchozí nastavení Obnoví všechna nastavení gest myši na výchozí nastavení systému.

Sloupce

Kategorie Seskupí nástroje do kategorií.
Příkaz Seznam nástrojů nebo maker. Pro makra tento sloupec zobrazuje možnost Definice vlastního makra , která umožňuje přidat nebo upravit vlastní definici makra.

Klepněte na záhlaví sloupce pro uspořádání podle tohoto sloupce.

Můžete zvolit pouze nástroje, které jsou dostupné pro tuto kategorii. Například nástroj Vytvořit výkres z dílu není dostupný pro sestavy.