Výběrový filtr

Výběrové filtry pomáhají při výběru určitých typů položek v grafické ploše nebo v oblasti listu výkresu. Například, zvolíte-li filtr pro plochy, budou vybrány pouze plochy.

Návod na přepnutí zobrazení panelu nástrojů Výběrový filtr:

Klepněte na ikonu Přepnutí panelu nástrojů Výběrový filtr (standardní panel nástrojů) nebo stiskněte možnost F5.

Následující tlačítka na panelu nástrojů Výběrový filtr umožňují určit chování Výběrového filtru:

Přepnout výběrové filtry. Zapne nebo vypne vybrané filtry. Můžete také stisknout klávesu F6.
Vypnout všechny filtry. Zruší výběr všech vybraných filtrů.
Zapnout všechny filtry. Provede výběr všech filtrů.
Vybrat doplněk V tomto případě budou vybrány podobné položky (například plochy, hrany, vrcholy) a původní výběry budou zrušeny.
Ostatní tlačítka na panelu nástrojů Výběrový filtr jsou filtry. Vyberte filtry odpovídající položkám, které chcete vybrat v grafické ploše.
Filtrovat vrcholy Filtrovat geometrické tolerance
Filtrovat hrany Filtrovat poznámky/pozice
Filtrovat plochy Filtrovat značky základny
Filtrovat povrchová těla Filtrovat značky svaru
Filtrovat objemová těla Filtrovat svarové housenky
Filtrovat osy Filtrovat vztažné body
Filtrovat roviny Filtrovat vzhledové závity
Filtrovat body skici Filtrovat bloky
Filtrovat skici Filtrovat značky kolíku
Filtrovat části skici Filtrovat body spojení
Filtrovat středové body Filtrovat body trasy
Filtrovat středové značky Filtrovat plošky sítě
Filtrovat osy Filtrovat okraje plošek sítě
Filtrovat kóty/popisy děr Filtrovat vrcholy plošek sítě
Filtrovat značky drsnosti povrchu    
Pro některé filtry jsou k dispozici klávesové zkratky:
Hrany E
Roviny X
Vrcholy V
Když je Výběrový filtr aktivní, ukazatel změní svůj tvar na . Když se ukazatel nachází v blízkosti filtrované položky, bude ukazatel obsahovat ikonu pro příslušnou položku; například plocha .