Panel nástrojů Zarovnání

Na panelu nástrojů pro Zarovnání jsou nástroje pro zarovnání popisů, jako jsou např. poznámky, značky geometrické tolerance apod.

Pomocí výběrového rámečku nebo podržením klávesy Ctrl vyberte více kót a popisů.

Nástroje pro zarovnání otevřete takto:

  • Klepněte na tlačítko na panelu nástrojů Zarovnání.
  • Klepněte na Nástroje > Zarovnat a vyberte nástroj z nabídky.
  • Vyberte si skupinu popisů, pravým tlačítkem na jeden z nich klepněte a vyberte Zarovnat a jednu z možností.
Skupina

Seskupí popisy, aby je bylo možné společně přesouvat.

Rozmístit svisle

Zarovná popisy svisle mezi popisy nejdále vlevo a vpravo. Nezarovnává s popisem nejvíce vpravo a nejvíce vlevo.

Odstranit seskupení

Zruší seskupení, aby se popisy mohly pohybovat samostatně.

Těsně vedle sebe

Zarovná popisy těsně se středem popisu, který je nejdále vlevo ve skupině.

Zarovnat kolineárně/radiálně

Kolineárně/radiálně zarovná a seskupí lineární, radiální nebo úhlové kóty ve výkresu .

Těsně pod sebe

Zarovná popisy těsně se středem popisu, který je nejvýše ve skupině.

Zarovnat rovnoběžně/soustředně

Rovnoběžně/soustředně zarovná a seskupí lineární, radiální nebo úhlové kóty ve výkresu .

Rozmístit stejnoměrně lineárně/radiálně
Zarovnat vlevo

Zarovná popisy s popisem nejdále vlevo ve skupině.

Zarovnat kolineárně
Zarovnat vpravo

Zarovná popisy s popisem nejdále vpravo ve skupině.

Zarovnat střídavě
Zarovnat nahoru

Zarovná popisy s popisem nejvýše ve skupině.

Automaticky uspořádat kóty
Zarovnat dolů

Zarovná popisy s popisem nejníže ve skupině.

Zarovnat text kóty nahoru
Zarovnat vodorovně

Zarovná popisy se středem popisu, který je nejdále vlevo ve skupině.

Zarovnat text kóty dolů
Zarovnat svisle

Zarovná popisy se středem popisu, který je ve skupině nejvýše.

Zarovnat text kóty doleva
Zarovnat mezi čarami

Zarovná popisy rovnoměrně mezi vodorovné nebo svislé řádky.

Zarovnat text kóty doprava
Rozmístit vodorovně

Zarovná popisy rovnoměrně mezi popisy nejdále vlevo a vpravo. Nezarovnává s horním a dolním popisem.

   

Příklady zarovnání popisů

Zarovnat vlevo a Zarovnat vpravo

Před
Po použití funkce Zarovnat vlevo (zarovnáno na pozici 3) Po použití funkce Zarovnat vpravo (zarovnáno na pozici 7)

Zarovnat nahoru a Zarovnat dolů

Před
Po použití funkce Zarovnat nahoru (zarovnáno na pozici 3) Po použití funkce Zarovnat dolů (zarovnáno na pozici 7)

Zarovnat vodorovně

Před Po použití funkce Zarovnat vodorovně (zarovnáno na pozici 3)

Zarovnat svisle

Před Po použití funkce Zarovnat svisle (zarovnáno na pozici 3)

Rozmístit vodorovně

Před Po použití funkce Rozmístit rovnoměrně napříč (zarovnáno mezi pozice 3 a 7)

Rozmístit svisle

Před Po použití funkce Rozmístit rovnoměrně dolů (zarovnáno mezi pozice 3 a 7)

Těsně vedle sebe

Před Po použití funkce Těsně vedle sebe (zarovnáno na pozici 3)

Těsně pod sebe

Před Po použití funkce Těsně pod sebe (zarovnáno na pozici 3)