Panel nástrojů pro Web

Panel nástrojů pro Web zajišťuje podporu při práci prostřednictvím internetu.

Chcete-li použít panel nástrojů pro Web, když je skrytý:

  • Klepněte na ikonu Panel nástrojů pro Web na základním panelu nástrojů.
  • Dalším stisknutím ikony Panel nástrojů pro Web panel nástrojů skryjete.

Na panelu nástrojů pro Web jsou následující nástroje.

Otevřít internetovou adresu

Umožňuje určit webovou stránku nebo dokument, který chcete zobrazit. Pokud určená cesta vede k místnímu dokumentu SOLIDWORKS, otevře se aplikace SOLIDWORKS. Jiné dokumenty a webové stránky se otevřou v daném internetovém prohlížeči.

Postup pro otevření internetového odkazu:

  1. Klepněte na Otevřít internetovou adresu na panelu nástrojů Web.
  2. V dialogovém okně zadejte adresu dokumentu, složky či počítače v internetu, nebo klepněte na tlačítko Vyhledat a najděte dokument na požadovaném místě.
  3. Klepněte na OK.

Zastavit nynější skok

Zastaví skok, který právě zkoušíte udělat.

Chcete-li zastavit aktuální místní nebo internetový skok:

Klepněte na Zastavit nynější skok na panelu nástrojů Web.