Panel nástrojů 2D do 3D

Přidat do přední skici Po převodu do dílu 3D se vybrané entity skici stanou předním pohledem.
Přidat do horní skici Po převodu do dílu 3D se vybrané entity skici stanou horním pohledem.
Přidat do pravé skici Po převodu do dílu 3D se vybrané entity skici stanou pravým pohledem.
Přidat do levé skici Po převodu do dílu 3D se vybrané entity skici stanou levým pohledem.
Přidat do dolní skici Po převodu do dílu 3D se vybrané entity skici stanou dolním pohledem.
Přidat do zadní skici Po převodu do dílu 3D se vybrané entity skici stanou zadním pohledem.
Pomocná skica Po převodu do dílu 3D se vybrané entity skici stanou pomocným pohledem. Chcete-li určit úhel pomocného pohledu, musíte vybrat čáru v jiném pohledu.
Vytvoření skici z výběrů Z vybraných entit skici se stane skica nová. Například můžete vyjmout skicu a upravit ji před vytvořením prvku.
Opravit skicu Ve skice můžete opravit chyby, abyste ji mohli použít k vysunutí nebo rozdělení prvku řezem. Mezi časté chyby patří překrývající se geometrie, malé mezery nebo mnoho malých částí, shromážděných do jediné entity.
Zarovnat skicu Vyberte hranu v jednom pohledu, abyste zarovnali skicu k vybrané hraně v druhém pohledu. Pořadí výběru je důležité.
Převést na vysunutí Prvek můžete vytvořit vysunutím z vybraných entit skici. K tomu však nemusíte vybrat celou skicu.
Převést na řez Prvek můžete rozdělit řezem z vybraných entit skici. K tomu však nemusíte vybrat celou skicu.