Panel nástrojů Zobrazení

Orientace pohledu Skrýt/Zobrazit položky
Předchozí pohled Zobrazit roviny
Překreslit Zobrazit roviny pohyblivého řezu
Zoom na všechno Zobrazit osy
Zoom na list Zobrazit pomocné osy
Zoom na oblast Zobrazit počátky
Zoom na/z Zobrazit souřadné systémy
Zoom na vybrané Zobrazit referenční snímek data
Orientace pohledu Zobrazit křivky
Otočit pohled Zobrazit skici
Naklopit pohled Zobrazit mřížku
Obrátit kameru Zobrazit roviny 3D skici
3D pohled výkresu Zobrazit kóty skici
Posunout Zobrazit všechny popisy
Styl zobrazení Zobrazit názvy kót
Drátový Zobrazit body
Skryté hrany viditelné Zobrazit body trasy
Skryté hrany odstraněné Zobrazit dělící přímky
Stínovaný s hranami Zobrazit světla
stínování Zobrazit kamery
Konceptová kvalita pro SHO/SHV Zobrazit nálepky
Perspektiva Zobrazit vazby skici
Stíny ve stínovaném režimu Změnit stavy zobrazení
Řez Zobrazit značky simulace
Pohled přes kameru Zobrazit svarové housenky
Křivost Přidat procházku
Zebří pruhy Okolní okluze
Porovnat tělo Vytvořit snímek
Křivost povrchu Filtrování změněných součástí
Analýza úkosu Zobrazit těžiště
Analýza podříznutí Zobrazení popisů nejvyšší úrovně
Analýza dělící křivky Popisy součástí pohledu
Režim RealView Graphics Skrýt/zobrazit primární roviny
Použít prostředí Komiks
Upravit vzhled Zobrazení simulace
Kopírovat vzhled Zobrazit vymezovací rámeček
Vložit vzhled Zobrazit obálky součástí
Upravit barvu skici nebo křivky Zobrazit obálky nejvyšší úrovně