Panel nástrojů Standardní pohledy

Panel nástrojů Standardní pohledy poskytuje nástroje pro:

  • Orientaci dílu, sestavy nebo skici v jednom z nastavených pohledů.
  • Zobrazení modelu nebo výkresu v jednom, dvou nebo čtyřech pohledech.
Orientace Výřezy
Přední Kolmý k
Zadní Jeden pohled
Levý Dva pohledy - Horizontálně
Pravý Dva pohledy - Vertikálně
Nahoru Čtyři pohledy
Dole Spojené pohledy
Izometrický Volič pohledu
Trimetrický Nové zobrazení
Dimetrický