Vytváření svislých řetězových kót

Vytvoří svislé řetězové kóty ve výkresu nebo skice, měřené svisle od entity, kterou si vyberete jako první.

Postup vytvoření svislých řetězových kót:

  1. S aktivním výkresem nebo skicou klepněte na možnost Svislá řetězová kóta Tool_Vertical_Ordinate_Dimensions_Relations.gif na panelu nástrojů pro kóty/vztahy nebo klepněte na Nástroje > Kóty > Svislá řetězová kóta.
  2. Klepněte na první položku, od které se budou měřit všechny ostatní a dalším klepnutím si umístěte kótu.
  3. Klepněte na kótovanou položku. Opakujte tento krok tak dlouho, dokud neokótujete všechny zbývající položky.
    Nástroj pro kótování zůstane v režimu pro řetězové kóty, dokud si nevyberete jiný režim nebo jiný nástroj.