Souřadnicové kóty

Označení Souřadnicové kóty se vztahuje ke skupině kót měřených od nulové souřadnice ve výkresu nebo skice. Ve výkresech jsou to vztažné kóty. Jejich hodnotu nelze měnit nebo ji použít k řízení modelu.

Souřadnicové kóty se měří od osy, kterou si zvolíte jako první. Typ souřadnicové kóty (vodorovná nebo svislá) je definován orientací bodů, které si zvolíte.

Příklad: Souřadnicové kóty

Kótovat můžete ke hranám, vrcholům a obloukům (středům a minimálním a maximálním bodům). Při používání souřadnicových kót můžete také provést kótování ke středovým bodům.

 Souřadnicové kóty se automaticky seskupí a zachovají si zarovnání. Přetahujete-li libovolného člena dané skupiny, všichni členové se přesouvají současně. Chcete-li určitou kótu odpojit ze seskupení, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Zrušit zarovnání.

Do nové polohy můžete přetáhnout i nulovou kótu – všechny souřadnicové kóty se aktualizují podle nové polohy nulové kóty.

Jsou-li přilehlé kóty velmi blízko u sebe, odkazové čáry se automaticky zalomí, aby nedošlo k překrytí textu. Když si vyberete souřadnicovou kótu s lomenou odkazovou čarou, objeví se v ohybech ovladače pro přetažení. Ohyb je možné odstranit nebo jej přidat k jiné souřadnicové kótě.
Vlastnosti dokumentu souřadnicových kót můžete nastavit v nabídce Vlastnosti dokumentu – Souřadnicové kóty. Zrušením výběru položky Automaticky vybočit souřadnicové kóty určíte, že se odkazové čáry nemají automaticky zalamovat.