Vytváření vodorovných řetězových kót

Vytvoří vodorovné řetězové kóty ve výkresu nebo skice, měřené vodorovně od entity, kterou si vyberete jako první.

Vytvoření vodorovných řetězových kót:

  1. S aktivním výkresem nebo skicou klepněte na možnost Vodorovná řetězová kóta Tool_Horizontal_Ordinate_Dimensions_Relations.gif na panelu nástrojů pro kóty/vztahy nebo klepněte na Nástroje > Kóty > Vodorovná řetězová kóta.
  2. Klepněte na první položku, od které se budou měřit všechny ostatní a dalším klepnutím si umístěte kótu.
  3. Klepněte na další položku pro okótování. Opakujte tento krok tak dlouho, dokud neokótujete všechny zbývající položky. Nástroj pro kótování zůstane v režimu pro řetězové kóty, dokud si nevyberete jiný režim nebo jiný nástroj.