Vytváření svislých kót

Můžete vytvořit svislou kótu mezi dvěma body. Svislý směr je určen orientací aktuální skici.

Postup pro vytvoření svislé kóty:

  1. Klepněte na možnost Svislá kóta Tool_Vertical_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů Kóty/vztahy) nebo na Nástroje > Kóty > Svislé.
    Ukazatel se změní na pointer_dim_vertical.gif.
  2. Klepnutím na dva body přidáte kóty.
    Předchozí výběry můžete vrátit stiskem klávesy Esc. Například při kótování více entit pomocí nástroje Svislá kóta Tool_Vertical_Dimensions_Relations.gif můžete stiskem klávesy Esc zrušit poslední výběr. To je užitečné v případě, kdy nechtěně vyberete entitu, kterou jste nechtěli kótovat.
  3. Klepněte na místo, kam chcete umístit kótu.