Kóty zkosení

Ve výkresech můžete kótovat také zkosení. Kromě běžných vlastností zobrazení kót mají kóty zkosení své vlastní možnosti pro zobrazení odkazové čáry, zobrazení textu a zobrazení X.

Zobrazení X je velikost X v kótě zkosení vyjádřená dvěma čísly, jako například 1 X 45° (Délka X Úhel), 45° X 1 (Úhel X Délka), 1 X 1 (Délka X Délka) nebo C1 (45° zkosení).
dim_chamfer_ex.gif
Kóty zkosení mohou být zobrazeny s různými typy textu a vodících křivek a velikostí X.
Typy tolerancí pro kóty zkosení jsou omezeny na Žádná, Dvojstranná a Symetrická.

Výchozí hodnoty zobrazení vodících křivek, textu a zobrazení X pro kóty zkosení můžete nastavit v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty > Zkosení.

Vkládání kót zkosení do výkresů

Vložení kót zkosení do výkresu:

  1. Klepněte na možnost Kóta zkosení Tool_Chamfer_Dimensions_Relations.gif na panelu nástrojů Kóty/vztahy nebo na Nástroje > Kóty > Zkosení.
    Ukazatel se změní na pointer_Chamfer_Dim.gif.
  2. Vyberte zkosenou hranu, jednu z hlavních hran a poté klepněte do grafické plochy na místo, kde chcete umístit kótu. Nejprve musíte vybrat zkosenou hranu. Kóty se však neobjeví do té doby, dokud poté nevyberete jednu z hlavních hran.
    Použijte rychlé kótování pro umístění rovnoměrně rozmístěných kót. Alternativně pro umístění kóty posuňte ukazatel mimo rychlý volič kót.
    Objeví se PropertyManager Kóta a nástroj zůstane aktivní, abyste mohli okótovat další zkosení.
  3. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.