Ovládání kót pomocí kontextového panelu nástrojů

Kóty lze pomocí kontextového panelu nástrojů ovládat takto:

  1. Vytvořte skicu o dvou úsečkách.
  2. Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte dvě úsečky.
  3. Na kontextovém panelu nástrojů klikněte na příkaz Vytvořit rovnoběžný .
  4. Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte obě úsečky; poté vyberte možnost Automatické vložení kót na kontextovém panelu nástrojů.
  5. V okně Změnit zadejte kótu.
  6. Klikněte na .
    Kóta bude nyní použita na dané entity.