Hledat shodné

Hledat shodné Tool_Scan_Equal_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů pro kóty/vztahy) vyhledává ve výkresech čáry skici shodné délky nebo oblouky skici shodného poloměru. Hledání nezkoumá entity modelu.

Ve výkresu můžete také použít možnost Nástroje > Vazby > Hledat stejné.