Kóty od základny

Můžete vytvořit skupinu lineárních kót, které se měří ze stejného místa.

Když vytvoříte kóty od základny, váš první výběr definuje polohu základny. V následujících výběrech budou kóty začínat od výchozí základny. Můžete vybrat položky, jako jsou hrany, vrcholy, kružnice a středové body.

Ve výkresech jsou kóty od základny referenční kóty řízené geometrií. Nelze měnit jejich hodnoty, ani používat tyto hodnoty k řízení modelu.

V dílech a sestavách můžete přidat kóty od základny ve skicách. Ty mohou být řídící nebo řízené.

Kóty od základny jsou automaticky seskupovány a jsou rozmístěny ve vzdálenostech zadaných v Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty v části Odsazení.

Vytváření kót od základny

Vytvoření kóty od základny:

 1. Klepněte na možnost Kóta od základny Tool_Baseline_Dimensions_Relations.gif na panelu nástrojů Kóty/vztahy nebo na Nástroje > Kóty > Základna.
 2. Klepněte na hranu nebo vrchol, který chcete použít jako základnu.
 3. Klepněte na každou hranu nebo vrchol, které chcete kótovat.
  Pokud vyberete hranu, kóty se budou měřit rovnoběžně s vybranou hranou. Pokud vyberete vrchol, kóty se budou měřit způsobem bod-k-bodu od vybraného vrcholu.
  baseln1.gif
  Hrana jako základna
  baseln2.gif
  Vrchol jako základna

Přidání kót k existujícím kótám od základny

Postup přidání nových kót k existující sadě kót od základny:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednu z existujících kód od základny a vyberte příkaz Přidat k základně.
  Kurzor se změní na pointer-baseline-dimension.png a aktivuje se nástroj Základna.
 2. V pohledu výkresu klepněte na nové elementy, které chcete přidat ke kótám od základny.
  Při přidávání nových prvků k základně se mění uspořádání sady kód od základny tak, aby umožnila přidání dalších kót.
  Chcete-li u kót od základny nastavit odstupy, vyberte příkaz Nástroje > Možnosti . Na kartě Vlastnosti dokumentu klepněte na položku Kóty a nastavte odstupy v sekci Odsazení.

Automatické uspořádání kót od základny

Postup automatického uspořádání kót od základny:

 1. Vyberte kóty od základny.
 2. Po zobrazení tlačítka palety kóty s efektem přechodu přesuňte ukazatel myši nad tlačítko, abyste zobrazili paletu kót.
 3. Na paletě kót klikněte na Automaticky uspořádat kóty .

Převod mezi kótou Od základny a Řetězovou kótou

Kóty Od základny můžete převádět na Řetězové kóty a obráceně.

Postup převedení řetězové kóty na kótu od základny:

 • Klikněte pravým tlačítkem na některou kótu ve skupině a pak klikněte na Převést na kótu od základny.

Postup převedení kót základny na řetězovou kótu:

 • Klikněte pravým tlačítkem na některou kótu ve skupině a pak klikněte na Převést na řetěz.