Izolování změněných kót

Chcete-li izolovat všechny změněné kóty, postupujte takto:

Klikněte na ikonu Izolovat změněné kóty Izolovat změněné kóty (panel nástrojů Kóty/vazby) nebo na nabídku Pohled > Izolovat změněné kóty.
Změněné kóty se zvýrazní, všechny ostatní kóty se zobrazí šedě a ukazatel myši se změní na prj-17319-cursor.gif. Umístíte-li ukazatel na změněnou kótu, zobrazí se místní popis s předchozí hodnotou kóty.
Funkci Izolovat změněné kóty můžete použít i v případě, že možnost Při otevření použít zadanou barvu pro změněné kóty ve výkresu není zaškrtnuta. Funkce Izolovat změněné kóty umožňuje zobrazení změněných kót podle potřeby namísto automatického zobrazení po otevření výkresu, což vám dává možnost zobrazit si změněné kóty pouze pokud je chcete vidět.