Používání automatických vztahů

Můžete se rozhodnout, zda geometrické vztahy budou vytvářeny automaticky při vytváření entit skici.

Podle entit skici a polohy ukazatele se může zobrazit několik vztahů skici najednou.

Video: Skicování s automatickými vztahy

Výběr nebo zrušení výběru automatických vztahů:

Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na Nástroje > Nastavení skici > Automatické vztahy.
  • Klepněte na Možnosti Tool_Options_Standard.gif, Vazby/uchycení a vyberte Automatické vztahy.
Chcete-li dočasně potlačit automatické vztahy, podržte při skicování klávesu Ctrl.
Při skicování změní ukazatel tvar a tak ukáže, jaké vztahy lze vytvořit. Je-li aktivována možnost Automatické vztahy, vztahy budou přidány.
pointer_horizontal.gif pointer_vertical.gif
Vodorovný Svislý
pointer_coincident.gif pointer_midpoint.gif
Sjednocená Středový bod
pointer_perpendicular.gif pointer_tangent.gif
Kolmá Tečna