PropertyManager Přidat vztahy/vlastnosti

Geometrické vztahy můžete vytvořit mezi entitami skici, nebo mezi entitami skici a rovinami, osami, hranami či vrcholy.

Postup otevření správce PropertyManager Přidat vztahy/vlastnosti:

Klepněte na Přidat vazbu Tool_Add_Relation_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů Kóty/vazby).

Vybrané entity

Program zobrazí názvy vybraných entit skici. Entity přidáte do seznamu jejich výběrem v grafické ploše.

Existující vazby

PM_relations_existing.gif Vazby Program zobrazí vztahy existující pro vybranou entitu skici.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

Přidá vazby k vybraným entitám na seznamu.

Možnosti

Jako konstrukční Převede entity na konstrukční geometrii.