Možnosti skici

Nastaví výchozí možnosti systému pro skicování.

Postup nastavení výchozích možností skicování:

Klepněte na Možnosti > Skica nebo Nástroje > Možnosti > Skica.

Obnovit Obnoví výchozí nastavení všech systémových nebo jen pro možnosti na této stránce.
Při vytváření a úpravách skici automaticky natočit pohled kolmo na rovinu skici Otočí pohledy kolmo na rovinu skici při každém otevření nové nebo již existující skici v rovině.
Je-li tato možnost aktivní, chová se pohled následovně:
  • Když otevřete novou nebo již existující skicu, otočí se pohled do normály k rovině skici.
  • Po opuštění skici:
    • Jestliže zachováte provedené změny, zůstane pohled ve směru normály k rovině skici. Klikněte např. na symbol v potvrzovacím rohu nebo na nabídku Vložit > Ukončit skicu.
    • Jestliže změny zrušíte, vrátí se pohled k orientaci před otevřením skici. Příklad: klikněte na symbol v potvrzovacím rohu nebo na nabídku Upravit > Ukončit skicu bez uložení změn.
Použijte plně určené skici Vyžaduje, aby byly skici plně definované, než je použijete k vytváření prvků.
Zobrazit středy oblouků ve skicách dílů/sestav Program zobrazí středy oblouků ve skicách.
Zobrazit body entit ve skicách dílu/sestavy Program zobrazí koncové body entit skici jako vyplněné kruhy. Barva kruhů ukazuje stav entity skici:

Černá

Plně určená

Modrá

Podurčená

Červená

Přeurčená

Zelená

Vybrané

Přeurčené a nadbytečné body jsou zobrazeny vždy, bez ohledu na tuto možnost.
Vyzvat k uzavření skici Program zobrazí dialog s dotazem Uzavřít skicu hranami modelu?, pokud vytváříte skicu s otevřeným profilem. Klepnutím na Přidání vysunutím pak vytvoříte prvek přidání. Pomocí modelových hran uzavřete profil skici a vyberte směr, v němž se má skica zavřít.
V novém dílu založit skicu Otevře nový díl s aktivní skicou na rovině Přední.
Měnit hodnotu kóty při přetažení/přesunutí Změní hodnotu kóty, když přetáhnete entity skici nebo přesouváte entitu skici ve správci PropertyManager Přesunout. Jakmile přetažení dokončíte, kóta se zaktualizuje.
Tato možnost je také k dispozici v nabídce Nástroje > Nastavení skici > Přehodnotit kóty při přetažení/přesunutí.
Zobrazit rovinu ve stínovaném režimu Program zobrazí rovinu skici, jakmile skicu upravujete v režimu Stínovaný s hranami nebo Stínovaný.
Je-li zobrazení vinou stínované roviny generováno pomalu, může být příčina v nastavení možnosti Průhlednost. U některých grafických karet se zrychlí zobrazení, pokud nastavíte nízkou průhlednost. Chcete-li nastavit nízkou průhlednost, klepněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Výkon a zrušte zaškrtnutí políček Vysoká kvalita pro statický režim pohleduVysoká kvalita pro dynamický režim pohledu.
Délka čáry měřená mezi virtuálními vrcholy ve 3d Měří délku čáry od virtuálních vrcholů, na rozdíl od koncových bodů v 3D skicách.
Zapnout ovladače tečnosti splajnu a křivosti Zobrazí ovladače splajnu pro tečnost a křivost.
Zobrazit mnohoúhelník ve výchozím nastavení Zobrazí se ovládací polygon, pomocí něhož můžete manipulovat tvarem splajnu.
Při přetažení zobrazit původní polohu entit Zobrazí zdvojený otisk původního umístění entity skici během přetahování skici.
Zobrazit hranici křivosti Zobrazí nebo skryje hranici křivosti používanou s vrcholy křivosti. Příklad: Nastavení možnosti Zobrazit hranice křivosti
Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity Zobrazí pole pro číselný vstup pro určení velikostí při vytváření entit skici. Chcete-li použít tuto možnost, můžete klepnout pravým tlačítkem do skici a poté na možnost Číselný vstup ve skice.

Tato možnost je vhodná pro vytvoření záměru návrhu ve skicách, protože nemusíte ukončit nástroj pro skicování entit kvůli okótování entity.

Je-li vybrána možnost Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity, můžete také vybrat Vytvořit kótu, jen když je zadána hodnota. Tato možnost okótuje entitu, pouze když zadáte hodnotu a stisknete klávesu Enter nebo Tab.

Tuto možnost nelze použít pro entity skici drážky.
Přeurčující kóty

Vyzvat k nastavení řízeného stavu.

Zobrazí dialogové okno s dotazem Nastavit řízenou kótu? v případě, že do skici přidáte přeurčenou kótu.

Nastavit řízené jako výchozí

Nastaví kótu, aby byla řízená ve výchozím nastavení, jakmile přidáte do skici přeurčenou kótu.

Použijte funkci Vyzvat k nastavení řízeného stavu samostatně nebo v kombinaci s možností Nastavit řízené jako výchozí. V závislosti na vybraných parametrech bude při přidání přeurčující kóty do skici provedena jedna ze čtyř akcí:
  • Zobrazí se dialogové okno s výchozím nastavením řízený.
  • Zobrazí se dialogové okno s výchozím nastavením řídicí.
  • Kóta je řízená.
  • Kóta je řídicí.
Vypne režim Automaticky řešit a odvolá provedenou operaci, jestliže skica obsahuje více než následující počet entit skici Povolí a zakáže režim Automaticky řešitZrušit a změní prahovou hodnotu.