Protažení entit skici

Postup při protažení entit skici:

 1. V režimu Upravit skicu klepněte na tlačítko Protáhnout entity Tool_Stretch_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Protáhnout entity.
 2. Ve správci PropertyManager pod položkou Entity pro protažení vyberte entity skici pro Prvek skici nebo popisy .
 3. Pod Parametry, vyberte buď z/do nebo X/Y:
  Parametr Pokyny pro změnu parametrů
  Od/Do
  1. Klepněte na Základní bod Base_point_Move_Copy.gif a pak klepnutím na skicu nastavte základní bod.
  2. Přetáhněte pro vytažení entit skici.

   Když ukazatel uvolníte, entity se protáhnout k tomuto bodu a PropertyManager se zavře.

  X/Y
  1. Zadáním hodnot v nastavení Delta X a Delta Y můžete roztáhnout entity skici.
  2. Klepněte na Opakovat, abyste znovu mohli protáhnout entity o stejnou vzdálenost.
  3. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.