Přesouvání nebo kopírování entit skici

Postup přesunutí nebo zkopírování entit:

 1. V režimu skici proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko Přesunout entity Tool_Move_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Přesunout.
  • Klepněte na tlačítko Kopírovat entity Tool_Copy_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Kopírovat.
  • Klepnutím pravým tlačítkem zobrazte kontextovou nabídku Skica, klepněte na Skicovací nástroje a poté klepněte na Přesunout entity nebo Kopírovat entity.
  Kóty se přesunou nebo zkopírují na nové místo společně s entitami. Vazby jsou posunuty nebo zkopírovány pouze tehdy, když vyberete možnost Zachovat vazby.
 2. Ve správci PropertyManager v položce Entity k přesunutí nebo Entity ke kopírování:
  1. Vyberte entity skici pro Prvek skici nebo popisy
  2. Vyberte Zachovat vazby, aby byly uchovány vazby mezi entitami skici. Není-li políčko zaškrtnuto, vazby jsou přerušeny jen mezi vybranými entitami na straně jedné a nevybranými na straně druhé. Vazby mezi vybranými entitami zůstanou zachovány.
 3. V nabídce Parametry:
  Typ skici Pokyny pro změnu parametrů
  2D skica

  3D Skica na rovině

  Proveďte jednu z následujících operací:
  • Vyberte Od/do, klepnutím na Počáteční bod nastavte Základní bod Base_point_Move_Copy.gif a poté přetáhnutím umístěte entity skici.
  • Vyberte možnost X/Y a nastavte hodnoty Delta X a Delta Y ; tím entity skici umístíte.

  Klepněte na Opakovat, abyste znovu mohli změnit umístění entit skici o stejnou vzdálenost.

  3D skica Jak použít 3D triádu:
  • Přesuňte entity skici pomocí šipek 3D přesunutí:
   sketch_3D_move.gif

  Podrobnosti o používání 3D osového kříže k přesouvání nebo kopírování entit popisuje téma Přetahování nebo otáčení objektů pomocí osového kříže.

  Použít číselné hodnoty:
  • V části Přesunout zadejte Delta X , Delta Y a Delta Z .
  • Klepněte na Opakovat, abyste znovu mohli změnit umístění entit skici o stejnou vzdálenost.
 4. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.