Umístění poznámek

Poznámky můžete umístit následovně:
 • Upřesněte pozici vybrané poznámky prostřednictvím správce PropertyManager Poznámka nebo zvolte Zobrazit na obrazovce v nabídce Parametry.
 • Vyberte poznámku a pomocí příkazu Přesunout entity (panel nástrojů Skica) přesuňte poznámku. Můžete také upřesnit změnu v souřadnicích poznámky nebo použít zachycení pro zachycení poznámky do nové polohy.
 • Přetáhněte poznámky dle potřeby.
 • V oddílu Formát textu v PropertyManageru Poznámky nastavte vertikální zarovnání textu poznámky.
 • K umístění poznámky použijte obdélník.

Specifikace pozice poznámky pomocí souřadnic X-Y

Upřesněte pozici vybrané poznámky prostřednictvím okna PropertyManager Poznámka nebo zvolte možnost Zobrazit na obrazovce v nabídce Parametry.

Postup specifikace pozice poznámky ze souřadnic X-Y na obrazovce:

 1. Zvolte poznámku.
 2. Ze správce PropertyManager Poznámka zvolte Zobrazit na obrazovce v nabídce Parametry.
  Pole souřadnic se objeví v grafické ploše.
 3. Změňte souřadnice X-Y pro zvolenou poznámku v polích X a Y, která se objeví. Pozice (0,0) představuje dolní levý roh výkresu.
 4. Klepnutím mimo poznámku uzavřete pole souřadnic.
  Pokud zvolíte Zobrazit na obrazovce ve spprávci PropertyManager Poznámka po výběru poznámky, pole souřadnic X-Y se objeví na výkresu pro všechny poznámky, které si následně zvolíte.

Specifikace pozice poznámky pomocí přesunutí

Nástroj Přesunout entity slouží k přesunutí poznámky do nového umístění.

Postup přesunu entity poznámky:

 1. Pravým tlačítkem klepněte na poznámku a vyberte Přesunout entity.
 2. Ze správce PropertyManager Přesunout zvolte:
  • X/Y a hodnoty typu pro relativní pozice souřadnic X a Y
   Pozice souřadnic X a Y, které zadáváte, jsou pozitivní nebo negativní hodnoty relativní k aktuálním souřadnicím poznámky.
  • Od/Do a na grafické ploše vyberte Počáteční bod, přesuňte myš a klepnutím nastavte konečné umístění poznámky.
   Po zvolení Od/Do můžete klepnout pravým tlačítkem na poznámku a vybrat možnost Rychlá zachytávání pro výběr cíle:
   • Zachycení k bodům
   • Zachycení ke středovým bodům
   • Zachycení ke středovým bodům
   • Zachycení k bodům kvadrantu
   • Zachycení k průsečíku
   • Nejbližší zachycení
   • Zachycení bodů svisle/vodorovně
   • Zachycení mřížky

Vertikální zarovnání textu poznámky

Z oddílu Formát textu ve správci PropertyManager Poznámky nastavte vertikální zarovnání textu poznámky.

Postup nastavení vertikálního zarovnání textu poznámky:

 1. Zvolte poznámku.
 2. V oddílu Formát textu ve správci PropertyManager Poznámky zvolte:
  • Zarovnat nahoru
  • Zarovnat do středu
  • Zarovnat dolů

Umístění poznámky pomocí obdélníku

Použití obdélníku k umístění poznámky:

Vyberte poznámku a obdélník, pak klepněte pravým tlačítkem na poznámku a zvolením příkazu Zachytávat za střed obdélníku použijte obdélník k umístění poznámky.