PropertyManager Přesunout

Entity můžete přesunout výběrem bodů od a do, nebo pomocí souřadnic X a Y cílového místa.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

Klepněte na ikonu Přesunout entity Tool_Move_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů pro skici) nebo vyberte Nástroje > Nástroje pro skici > Kopírovat.

Entity pro přesunutí

Tool_Move_Entities_Sketch.gif Prvky skici nebo popisy  
  Zachovat vazby
  • Udržuje vazby mezi entitami skici.
  • Zrušte výběr této možnosti, chcete-li zrušit vazby mezi vybranými entitami a mezi entitami, které nejsou vybrány.

Parametry

Typ skici Parametry
2D skica

3D Skica na rovině

Od/Do

Přidá Základní bod select_point.png pro nastavení Počátečního bodu a cílového místa.
move_sketch_entities.gif

X/Y

Nastavením souřadnic zadá místo určení.

3D skica V oblasti Přesunout určuje hodnoty Delta X PM_DeltaX.gif, Delta Y PM_DeltaY.gif a Delta Z PM_DeltaZ.gif.
Opakovat Přesune entity skici znovu o stejnou vzdálenost.