PropertyManager Posunout-Kopírovat-Otočit-Změnit měřítko-Protáhnout

Tento PropertyManager se používá u následujících nástrojů:
  • Přesunout entity Tool_Move_Entities_Sketch.gif
  • Zkopírovat entity Tool_Copy_Entities_Sketch.gif
  • Otočit entity Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif
  • Změnit měřítko entit Tool_Scale_Entities_Sketch.gif
  • Protáhnout entity Tool_Stretch_Entities_Sketch.gif