Změna měřítka entit skici

Postup změny měřítka entit skici:

 1. V režimu Upravit skicu klepněte na tlačítko Změnit měřítko entit Tool_Scale_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Změnit měřítko.
 2. Ve správci PropertyManager pod položkou Entity pro změnu měřítka vyberte entity skici pro Prvek skici nebo popisy .
 3. V nabídce Parametry:
  1. Klepnutím na Základní bod (bod měřítka definován) nastavte Základní bod Base_point_Move_Copy.gif a poté klepnutím do grafické plochy nastavte bod pro Změnit měřítko podle.
   scale_about_sketch_entities.gif
  2. Nastavte hodnotu Faktor měřítka scale_entities.png. Můžete například zadat hodnotu 2 pro dvojitou velikost, 0.5 pro poloviční velikost apod.
  3. Chcete-li zachovat původní entity skici a vytvořit kopie entit se změněným měřítkem, postupujte takto:
   1. Vyberte možnost Kopírovat.
   2. Zadejte hodnotu pro Počet kopií PM_number of_instances_ln.gif.
 4. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.