PropertyManager Odsadit entity

Postup otevření správce PropertyManager Odsadit entity:

  1. V otevřené skice vyberte jednu nebo více entit skici, modelovou plochu nebo modelovou hranu.
  2. Klepněte na tlačítko Odsadit entity Tool_Offset_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje skici > Odsadit entity.

Parametry

dim_lin_d.png Vzdálenost odsazení Zadejte hodnotu vzdálenosti pro odsazení entity skici. Můžete také podržet tlačítko myši a přetáhnout ukazatel v grafické ploše, takže lze zobrazit dynamický náhled. Jakmile pustíte tlačítko myši, je odsunutá entita hotova.
  Přidat kóty Zahrnout do skici Vzdálenost odsazení dim_lin_d.png. Kóty v původní entitě skici tím nejsou nijak ovlivněny.
  Zpět Změní směr jednosměrného odsazení.
  Vybrat navazující Vytvoří odsazení všech styčných entit skici.
  Obousměrný Vytvoří odsazené entity ve dvou směrech.
  Konstrukční geometrie Převeďte původní entitu skici na konstrukční čáru pomocí možnosti Základní geometrie, Odsazená geometrie nebo obojí.
  Vybraná možnost offset_sketch_no_construc.gif Základní geometrie Vybraná možnost offset_sketch_base_construc.gif Odsazená geometrie
  Uzavřené konce – obousměrné Prodlužte původní neprotínající se entity skici výběrem možnosti Obousměrný a přidáním záslepky. Jako typ ukončení prodloužení můžete použít Oblouky nebo Čáry.
  offset_sketch_cap_arc.gif Uzavřít konce – oblouky offset_sketch_cap_lines.gif Uzavřít konce – přímky
  Uzavřené konce – jednosměrné Prodlužte původní neprotínající se entity skici tak, že zrušíte výběr pro Obousměrný a přidáte záslepku.
  />Uzavřené konce – Základní geometrie />Uzavřené konce – Odsazená geometrie
  />Uzavřené konce – Základní geometrie a Odsazená geometrie (oblouky) />Uzavřené konce – Základní geometrie a Odsazená geometrie (čáry)